Godkjent: 31.03.2016
 

1.Blødningsforstyrrelser-menometrorrhagi pasientforløp


Symptomer og tegn Prosedyrer for Helsepersonell Lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og  opplæring Utredning av årsak og behandling Utredning før henvisning